Ferrari Poster
6.5 Rating
45K
73
نمره منتقدین

Ferrari 2023 (فراری)

انزو فراری در سال 1957 برای نجات امپراتوری خودروسازی خود، در مسابقه میل میگلیا شرکت می‌کند. این مسابقه یک چالش خطرناک است، اما فراری مصمم است پیروز شود.

Michael Mann
برنده 6 جایزه و نامزد 38 جایزه دیگر

سایر جزئیات

12

زیاد

شدید

2023-08-31
فراری
130 دقیقه
$110,000,000.00
$35,135,654.00

کالکشن های مرتبط

فیلمهای مطرح سال 2023 #1
فیلمهای مطرح سال 2023 #2
فیلمهای مطرح سال 2023 #3
فیلمهای مطرح سال 2023 مشاهده
پربازدیدترین فیلمهای سایت #1
پربازدیدترین فیلمهای سایت #2
پربازدیدترین فیلمهای سایت #3
پربازدیدترین فیلمهای سایت مشاهده

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

فیلمهای مشابه